Turvallisen maastoesteradan rakentaminen

Maastoesterata lisää vaihtelevuutta ratsastuskoulun tarjontaan. Toimivan ja turvallisen esteradan suunnittelu ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Esteradan suunnitteluun voidaan käyttää ratamestaria, joka on alan ammattilainen. Maastoesteradan voi kuitenkin rakentaa myös vaikka talkooporukalla, kunhan seuraavat asiat ovat otettu huomioon.

Käyttötarkoitus

Ensin tulee päättää, aiotaanko rataa käyttää ainoastaan harjoituskäyttöön, vai onko suunnitelmissa mahdollisesti kilpailuja. Jos rataa aiotaan käyttää kilpailuihin, kenttäkilpailusääntöjen tunteminen on välttämätöntä radan suunnittelussa. Esteiden rakennuksessa tulee ottaa huomioon eri kilpailuluokat. Turvallisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että rata on suunniteltu ratsastajien ja hevosten tason mukaisesti. Suomen Ratsastusliiton Maastoradan suunnittelijan oppaasta löytyy kilpailuluokat:

Maasto

Jos aiotaan järjestää kilpailuja tai valmennuksia, tarvitaan enemmän tilaa. Maaston muodot ovat merkittävä tekijä suunnittelussa. Täysin avoin, tasainen alue on helppo suunnittelun kannalta, mutta loivasti kumpuileva maasto tuo puolestaan mielenkiintoa maastoesterataan. Jyrkät korkeuserot eivät kuitenkaan ole suositeltavia.Rataan voi myös sisältyä lyhyitä metsäosuuksia. Jos alueella on lampi tai joki, niitä voidaan mahdollisesti hyödyntää reitin suunnittelussa. Maapohjalla on merkittävä rooli esteradan sujuvuudessa ja turvallisuudessa. On myös otettava huomioon mahdollisten sääolosuhteiden vaikutus pohjaan.

Maastoesteet

Esteiden rakennuksessa voidaan käyttää mielikuvitusta, ja rakennusmateriaaleja voidaan vaihdella, kunhan ne ovat turvallisia. Tukevat, kestävät esteet pienentävät loukkaantumisriskiä.Erilaiset estetyypit tuovat vaihtelevuutta ja haastetta rataan. Tukit, erilaiset pysty- ja pituusesteet, nousuesteet, haudat, banketit ja vesiesteet ovat tyypillisiä estetyyppejä maastoesteradalla.Eri rakennusmateriaalien turvallisuuksissa on eroja. Eventing Ireland Guidelines for Course Designers-oppaan mukaan tukit ovat suhteellisen turvallisia, mutta esimerkiksi kivet tai puusta rakennetut 90 asteen kulmat voivat aiheuttaa vakavia vammoja sekä hevoselle että ratsastajalle. Pensasaitoja pidetään kaikista turvallisempana vaihtoehtona. Niiden rakentamiseen soveltuvia kasveja on saatavana esimerkiksi Platinavian verkkokaupassa.Erityisesti vesiesteiden suunnittelussa on noudatettava varovaisuutta. Suuri osa hevosten loukkaantumisista tapahtuu silloin, kun ne hyppäävät esteen yli vedestä tai kun ne laskeutuvat veteen esteen jälkeen.

Reitin kulkevuus

Esteiden vaikeustaso ja sijoitus ovat tärkeitä osatekijöitä radan toimivuuden suhteen. Hevosella tulee olla riittävästi aikaa reagoida tulevaan esteeseen. Hyvin suunniteltu rata kasvattaa niin hevosen kuin ratsastajankin itseluottamusta.

About

View all posts by